دیمپل شیت (Dimpled Sheet)

  • دسته: مصالح زهکش سیال
  • قابل استفاده در:‌ دیواره ها و کف، استفاده در بام ها جهت زهکش بام سبز و ...

ژئودرین (Geodrain)

  • دسته: ژئوکامپوزیت
  • قابل استفاده در:‌ زهکش کف پارکینگ‌ها، پشت دیوار های حائل و ...

ژئوتکستایل (Geotextile)

  • دسته: الیاف مصنوعی مبتنی بر پلیمر
  • قابل استفاده در:‌ عامل تقویت کننده و جداکننده و فیلتراسیون و ...

ژئوممبران (Geomembrane)

  • دسته: خانواده مواد ژئوسنتتیک
  • قابل استفاده در:‌ عایق های مهندسی و صنعتی، به عنوان لایه محافظ و ایزوله در استخر ها و ...

همکاری و پیشینه میعاد فراز

تعدادی از پروژه های ما